מושב תומר- מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
חסר רכיב
ציר הזמן
אין רכיביםחסר רכיב