חסר רכיב

תמר שחק

תמר שחק
-
26.1.86 ט"ז בשבט - 1.5.2007
 את תמר שחק, בתו של מתי שחק, חברינו, לא הכרנו.
תמר נרצחה בפרו במהלך טיול, שאליו יצאה לאחר שחרורה משירות צבאי בגלי צה"ל.
 יהי זכרה ברוך.

מתי סיפר שתמר מאד אהבה את השיר "כולנו רקמה אנושית אחת חיה"

כשאמות, משהו ממני, משהו ממני 
 ימות בך, ימות בך. 
 
כשתמות, משהו ממך בי, משהו ממך בי
 ימות איתך, ימות איתך. 

 כי כולנו, כן כולנו כולנו 
רקמה אנושית אחת חיה 
 ואם אחד מאיתנו 
 הולך מעמנו 
 משהו מת בנו - ו
משהו, נשאר איתו

 אם נדע, איך להרגיע, איך להרגיע 
 את האיבה, אם רק נדע. 

 אם נדע, אם נדע להשקיט את זעמנו (אם נדע להשקיט)
 על אף עלבוננו, לומר סליחה. 
 אם נדע להתחיל מהתחלה. 

 כי כולנו...
חסר רכיב